Welkom Ambulanceverpleegkundigen

De vakgroep ambulanceverpleegkundigen stelt zich tot doel om de beroepsgroep van ambulanceverpleegkundigen op een krachtige manier te positioneren als een kerndiscipline in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij zetten ons daarnaast in voor excellente zorgverlening. Ook wil de vakgroep de belangen van ambulanceverpleegkundigen behartigen in de meest ruime zin van het woord. 
Om deze doelstelling te bereiken zijn onze doelen voor de komende twee jaren:
 1. Het opstellen van het beroepsdeelprofiel: ambulanceverpleegkundige.
  De afdeling ambulancezorg is door V&VN uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot gesteund door VWS. Het voornemen ligt er om een een algemeen landelijk beroepsprofiel te ontwikkelen voor de verpleegkundige en dit dan specifiek verder uit te werken naar ons veld. Dit alles volgens de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists) model.
 2. Het stimuleren van deskundigheidsbevordering middels het kwaliteitsregister V&VN deskundigheidsgebied ambulancezorg.
  Het kwaliteitsregister V&VN deskundigheidsgebied ambulancezorg is een online register. In dit register staan oa: persoonsgegevens, werkgever, scholing/puntenoverzicht, persoonlijke opleidingsdossier en overige documenten. De vakgroep verleent zijn medewerking bij het merken van het deskundigheidsgebied ambulanceverpleegkundigen.
 3. Het opbouwen van een netwerk ambulanceverpleegkundigen aangesloten bij onze beroepsvereniging. Dit om kennis uit te wisselen. Expertise te verbreden en te ontwikkelen waardoor de kwaliteit van zorgverlening wordt verhoogd.
  Middels vergaderingen van de vakgroep, emailgroep, internetsite willen wij een netwerk opbouwen voor de ambulanceverpleegkundigen ingeschreven bij de beroepsvereniging.
 4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren over beroepsinhoudelijk zaken. Dit kan zijn naar het dagelijks bestuur van ons platform of naar andere partijen.
  Enkele zaken waarin ons beroepsgroep vertegenwoordigd is zijn de onderwerpen: scholing, branche- en opleidingsrichtlijnen OGS.

Voor verdere informatie over deelname aan de vakgroep of het aandragen van ideëen en/of agendapunten graag contact opnemen met de voorzitter van de vakgroep ambulanceverpleegkundigen, Thijm Willemsen.