Kwaliteit van zorg en vakinhoud!

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.
Lees meer

Laatste nieuws

  • Evidence based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. Het wordt gezien als een belangrijke manier om tot doeltreffende zorg van hoge kwaliteit te komen en ongewenste praktijkvariatie tegen te gaan. Om onderzoek en het gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk van de ambulancezorg te stimuleren wordt aan verpleegkundigen uit de ambulancezorg een cursus ‘evidence-based practice’ aangeboden. Lees meer
  • Op dinsdag 13 juni waren V&VN Ambulancezorg en AZN aanwezig bij een overleg op het ministerie van VWS. Er is een toelichting gegeven op de aangenomen amendementen met betrekking tot de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ). Voor het kunnen doorgaan van de pilot introductie BMH binnen de ambulancezorg gaf het amendement van mevrouw Gerbrands onduidelijkheid. De minister heeft...

    Lees meer
  • De neutrale niet-reanimerenpenning is een feit. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, opende gisteren, woensdag 7 juni, het symposium waar de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) de uitgifte van de niet-reanimerenpenning overdraagt aan de Nederlandse Patientenfederatie. Iedereen die dat wil kan de penning nu kopen, daarmee wordt de penning losgekoppeld van een lidmaatschap van de NVVE. Lees meer