Goedgekeurde scholingen

Concept Visiedocument OC V&VN AZ

Lees het vernieuwde Visiedocument Onderwijscommissie V&VN Ambulancezorg 2011. De vorm en inhoud van dit document is dynamisch en het proces daardoor transparant. Er zullen regelmatig aanpassingen gedaan worden, u wordt daarvan per tweet op de hoogte gebracht.

Op- en/of aanmerkingen zijn van harte welkom via
info@beroepsverenigingambulancezorg.nl

Blijf met ons meedenken

Reglement OC
Reglement Onderwijscommissie Ambulancezorg