Missie en visie

Voor V&VN Ambulancezorg en haar leden is de kernboodschap het bieden van optimale zorg aan de patiënt. Daartoe biedt V&VN Ambulancezorg een professionele thuisbasis en een ontmoetingsplaats voor alle beroepsbeoefenaren in de ambulancezorg. V&VN Ambulancezorg wil bevorderen dat de collega's in de ambulancezorg met enthousiast vertrouwen doeltreffende ideeën creëren die met passie (ervoor gaan!) uitgevoerd worden om bijzondere voordelen te behalen voor de patiënt, voor de professional zelf, voor de organisatie en voor de samenleving. V&VN Ambulancezorg wil een bindende factor zijn voor alle belanghebbenden. Wij bundelen meningen van de diverse beroepsgroepen in onze sector en streven ernaar een visie/algemene mening uit te dragen, consensus te bereiken met externe partners en op basis van de ledeninbreng ontwikkelingen op gang te brengen. Wij willen een actieve rol spelen door te streven naar het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg/vakinhoud binnen de ambulancezorg. Dit doen wij door ons in te zetten voor het  bekwaam zijn en houden van ambulanceprofessional en de belangen te behartigen/ vertegenwoordigen in overleg met landelijke partners.

Samenvatting:
Bieden van optimale patiëntenzorg aan patiënt en maatschappij. V&VN Ambulancezorg is de ontmoetingsplaats voor alle beroepsbeoefenaren in de ambulancezorg. V&VN Ambulancezorg signalen/ meningen bundelen en consensus bereiken bij belangrijke vraagstukken (intern/ extern).V&VN Ambulancezorg wil steeds meer invloed uitoefen in haar streven van patiënt/cliënt gerichte kwalitatief goede zorg door focus te hebben op de bekwaamheid (o.a.door scholing) van professionals en belangen van deze professionals landelijk te vertegenwoordigen.  

Speerpunten:
* Kwaliteit van zorg verhogen
* Ontmoeting creëren/faciliteren
* Positioneren

Meerjarig strategisch beleidsplan 2017-2022