Laatste nieuws

Eéndaagse cursus 'Evidence-based practice' ambulancezorg

Evidence based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. Het wordt gezien als een ...

Term 'Ambulanceverpleegkundige' blijft bestaan

Op dinsdag 13 juni waren V&VN Ambulancezorg en AZN aanwezig bij een overleg op het ministerie van VWS. Er is een toelichting gegeven op de aangenomen amendementen met betrekking tot de Tijdelijke ...