Kwaliteit van zorg en vakinhoud!

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.
Lees meer

Volg ons op Twitter

Laatste nieuws

 • Wij nodigen u van harte uit voor de invitational conference van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg 2016! Het Lectoraat organiseert de conference in samenwerking met het Instituut Verpleegkundige Studies (opleiding verpleegkunde en medisch hulpverlener) en Acute Zorgregio Oost. Lees meer
 • In dit jaarverslag doet V&VN Ambulancezorg verslag van al haar activiteiten van het afgelopen jaar, uitgeschreven onder de diverse CanMEDs-rollen. We laten zien hoe wij in beweging zijn, acteren in soms samengestelde rollen en hoe we in het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan het meerjarig strategisch beleidsplan 2013-2016. Lees meer
 • Eerste aankondiging over het Ambulancesymposium 2016! Opgeven voor het symposium en de vakbeurs kan vanaf 25 oktober op deze site. Opening en lezing door André Kuipers.

  Voor de challenge moet je je vóór 15 september opgeven bij je ROC van de RAV. Een team voor de Ambulance Challenge bestaat uit ZES personen: een ambulanceverpleegkundige, een ambulancechauffeur, een centralist meldkamer ambulancezorg, twee zorgambulancebegeleiders (of als die niet aanwezig zijn
  binnen een RAV dan nog een chauffeur en verpleegkundige) en een beoordelaar.
  Lees meer
 • Cardiologen en de Regionale Ambulance Voorziening in Noord-Holland Noord werken sinds 2012 nauw samen om de zorg voor patiënten met een acuut ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) te optimaliseren. Daar bij geldt het adagium 'time is muscle' niet pas vanaf de deur van het ziekenhuis maar vanaf de eerste melding van de klachten, veelal de meldkamer ambulancezorg, tot het moment dat de dotterprocedure is voltooid. Lees meer
 • INSCHRIJFFORMULIER VAKBEURS V&VN AMBULANCEZORG
  Als u met uw organisatie als standhouder wilt deelnemen aan de vakbeurs, verzoeken wij u dit formulier ingevuld en ondertekend op te sturen naar V&VN Ambulancezorg.
  Lees meer