Kwaliteit van zorg en vakinhoud!

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.
Lees meer

Laatste nieuws

  • Ook de deelnemers aan het bestuurlijk overleg AZN, NVMMA, en V&VN Ambulancezorg gingen dinsdag 14 februari mét poster op de foto. Lees meer
  • V&VN Ambulancezorg heeft de afgelopen maanden in samenwerking met partners uit het veiligheidsdomein, zoals politie, brandweer, GHOR en defensie, gewerkt aan samenwerkingsafspraken bij het optreden van
    ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs, in situaties met veel slachtoffers en wanneer sprake is van extreem geweld en onveiligheid.
    Lees meer
  • De inspectie heeft gemerkt dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden. Daarom heeft zij deze zorgbrede brochure opgesteld die voor meer duidelijkheid moet zorgen. De brochure heeft dus ook betrekking op de ambulancezorg. Daarnaast blijft de inspectie met de zorgaanbieders, cliënten en zorgverleners in gesprek over de ontwikkelingen rond dit onderwerp. Lees meer
  • In dit document wordt het fundament geschetst waarmee de verantwoordelijkheid van de medisch manager ambulancezorg (MMA) voor het bekwaam zijn en blijven van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg vorm moet krijgen. Het is samengesteld vanuit het perspectief van die MMA, als verantwoordelijke voor het medisch inhoudelijke deel van en het medisch handelen binnen de ambulancezorg. Dit alles laat onverlet dat de spil in het bewaken van bekwaamheid de beroepsbeoefenaar zelf is. Lees meer