Kwaliteit van zorg en vakinhoud!

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.
Lees meer

Volg ons op Twitter

Laatste nieuws

  • De inspectie heeft gemerkt dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden. Daarom heeft zij deze zorgbrede brochure opgesteld die voor meer duidelijkheid moet zorgen. De brochure heeft dus ook betrekking op de ambulancezorg. Daarnaast blijft de inspectie met de zorgaanbieders, cliënten en zorgverleners in gesprek over de ontwikkelingen rond dit onderwerp. Lees meer
  • In dit document wordt het fundament geschetst waarmee de verantwoordelijkheid van de medisch manager ambulancezorg (MMA) voor het bekwaam zijn en blijven van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg vorm moet krijgen. Het is samengesteld vanuit het perspectief van die MMA, als verantwoordelijke voor het medisch inhoudelijke deel van en het medisch handelen binnen de ambulancezorg. Dit alles laat onverlet dat de spil in het bewaken van bekwaamheid de beroepsbeoefenaar zelf is. Lees meer
  • Komend jaar is er 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de opleiding van ambulanceverpleegkundigen. Met dit geld kunnen de regionale ambulancevoorzieningen (RAV) de schaarste in verpleegkundig personeel in de acute zorg aanpakken.  Lees meer
  • Deskundig zijn en blijven voor patiënten, jezelf en je vak. Dàt is de belangrijkste reden voor veel mensen om lid te zijn van V&VN en V&VN Ambulancezorg, naast het kunnen laten horen van een krachtige verpleegkundige stem en beïnvloeding op de beroepsontwikkeling...

    Lees meer