Kwaliteit van zorg en vakinhoud!

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.
Lees meer

Laatste nieuws

  • Op dinsdag 13 juni waren V&VN Ambulancezorg en AZN aanwezig bij een overleg op het ministerie van VWS. Er is een toelichting gegeven op de aangenomen amendementen met betrekking tot de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ). Voor het kunnen doorgaan van de pilot introductie BMH binnen de ambulancezorg gaf het amendement van mevrouw Gerbrands onduidelijkheid. De minister heeft...

    Lees meer
  • De neutrale niet-reanimerenpenning is een feit. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, opende gisteren, woensdag 7 juni, het symposium waar de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) de uitgifte van de niet-reanimerenpenning overdraagt aan de Nederlandse Patientenfederatie. Iedereen die dat wil kan de penning nu kopen, daarmee wordt de penning losgekoppeld van een lidmaatschap van de NVVE. Lees meer
  • Op 30 mei is in de Tweede Kamer de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) opnieuw verlengd met 3 jaar. Het amendement van het CDA om in plaats van 2 jaar te verlengen tot 3 jaar is hiermee aangenomen. Deze verlenging is aangevraagd omdat het veld nog volop in discussie is over de nieuwe ordening in de ambulancezorg en nadere toetsing aan het Europeesrechtelijke vereiste wenselijk is. De huidige TWAZ zou in 2018 aflopen. Lees meer
  • Op 30 mei is in de Tweede Kamer de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) opnieuw verlengd met 3 jaar. Het amendement van het CDA om in plaats van 2 jaar te verlengen tot 3 jaar is hiermee aangenomen. Deze verlenging is aangevraagd omdat het veld nog volop in discussie is over de nieuwe ordening in de ambulancezorg en nadere toetsing aan het Europeesrechtelijke vereiste wenselijk is. De huidige TWAZ zou in 2018 aflopen. Lees meer
  • Op 23 mei is er een plenair debat in de Tweede Kamer om de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) opnieuw te verlengen met 2 of 3 jaar. Deze verlenging is aangevraagd omdat het veld nog volop in discussie is over de nieuwe ordening in de ambulancezorg. De huidige TWAZ zou in 2018 aflopen, deze periode wordt nu verlengd. Of de verlenging 2 of 3 jaar wordt hangt af van de stemmingen op dinsdag 30 mei a.s. Lees meer