Kwaliteit van zorg en vakinhoud!

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.
Lees meer

Volg ons op Twitter

Laatste nieuws

  • In dit document wordt het fundament geschetst waarmee de verantwoordelijkheid van de medisch manager ambulancezorg (MMA) voor het bekwaam zijn en blijven van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg vorm moet krijgen. Het is samengesteld vanuit het perspectief van die MMA, als verantwoordelijke voor het medisch inhoudelijke deel van en het medisch handelen binnen de ambulancezorg. Dit alles laat onverlet dat de spil in het bewaken van bekwaamheid de beroepsbeoefenaar zelf is. Lees meer
  • Komend jaar is er 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de opleiding van ambulanceverpleegkundigen. Met dit geld kunnen de regionale ambulancevoorzieningen (RAV) de schaarste in verpleegkundig personeel in de acute zorg aanpakken.  Lees meer
  • Deskundig zijn en blijven voor patiënten, jezelf en je vak. Dàt is de belangrijkste reden voor veel mensen om lid te zijn van V&VN en V&VN Ambulancezorg, naast het kunnen laten horen van een krachtige verpleegkundige stem en beïnvloeding op de beroepsontwikkeling...

    Lees meer
  • V&VN heeft een brief gestuurd naar het ministerie van VWS waarin de zienswijze van V&VN inzake de toetreding van de BMH tot de ambulancezorg wordt gegeven. Lees meer
  • Wij nodigen u van harte uit voor de invitational conference van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg 2016! Het Lectoraat organiseert de conference in samenwerking met het Instituut Verpleegkundige Studies (opleiding verpleegkunde en medisch hulpverlener) en Acute Zorgregio Oost. Lees meer